[DAILY CHART] US Crude Production

11 thg 9, 2015

[DAILY CHART] US Crude Productionsản phẩm sản xuất từ dầu thô sụt giảm liên tiếp về mốc đầu năm, tình trạng dư cung co hẹp mạnh, làm diễn biến của giá dầu trở nên tích cực