inforgraphic clinton vs trump: "Cân nặng" hai ứng viên tổng thống trên mạng xã hội

6 thg 11, 2016

inforgraphic clinton vs trump: "Cân nặng" hai ứng viên tổng thống trên mạng xã hội


Xem qua thống kê về truyền thông giữa hai ứng cử viên tổng thống, nhận thấy Trump là nhân vật đạt hiệu suất "quảng cáo" cao hơn hẳn đối thủ chính của mình. mức "chi" của clinton cao gấp hơn 60 lần Trump, nhưng đa số hiệu quả truyền thông tổng thể lại tập trung ở ông...