[TIÊU ĐIỂM TUẦN SAU] CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI NHÌN VỀ CUỘC HỌP CỦA FED SẮP TỚI VỀ VIỆC NÂNG LÃI SUẤT

8 thg 9, 2015

[TIÊU ĐIỂM TUẦN SAU] CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI NHÌN VỀ CUỘC HỌP CỦA FED SẮP TỚI VỀ VIỆC NÂNG LÃI SUẤTkhả năng sẽ không tăng lãi suất do số liệu vĩ mô hiện đang đạt như kì vọng, các biện pháp kích thích mới có thể ko cần thiết