[CHART] THỊ TRƯỜNG RA SAO TRONG CÁC KÌ REVIEW ETF

5 thg 12, 2015

[CHART] THỊ TRƯỜNG RA SAO TRONG CÁC KÌ REVIEW ETF


Thống kê lịch sử từ 2012 đến nay ( kì 2 tháng 6/2017), đáng buồn trong những kì review ETF, Vnindex thường có xu hướng đi ngang, hoặc giảm giá kéo dài suốt 1 đến 2 tháng.
Thời gian điều chỉnh danh mục chỉ số: 
  • Ngày công bố: Ngày Thứ Sáu thứ hai của tháng cuối quý (tháng 3, 6, 9, và 12)
  • Ngày thực hiện: Ngày Thứ Sáu thứ ba của tháng cuối quý (tháng 3, 6, 9, và 12)
  • Ngày có hiệu lực: Ngày Thứ Hai của tuần tiếp theo Ngày thực hiện
2017 (click vào hình để xem rõ)

2016 (click vào hình để xem rõ)

2015(click vào hình để xem rõ)
2014 (click vào hình để xem rõ)
2013 (click vào hình để xem rõ)
2012 (click vào hình để xem rõ)